Webinary w marketingu w USA – wyniki badania

W 2012 roku firmy Quantum LeapMarketing i Citrix przeprowadziły badanie internetowe wśród osób odpowiedzialnych bezpośrednio lub pośrednio za marketing w firmach. Badanie dotyczyło wykorzystywanych narzędzi marketingowych, ale nacisk położono na webinary – jak często są organizowane, jaki jest ich cel, itp.

W ankiecie wzięli udział przede wszystkim (95%) pracownicy firm zatrudniających 500 osób
i mniej.

Firmy uczestniczące w badaniu działają w różnych branżach – 70% z nich oferuje usługi marketingowe, finansowe czy prawne.

Jakie metody i narzędzia marketingowe są wykorzystywane przez firmy? Oto kilka przykładów:

  • 51% wskazało na e-mail marketing,
  • 42% – media społecznościowe,
  • mniej więcej jedna trzecia osób zadeklarowała stosowanie webinariów, spotkań na żywo lub targów, prowadzenie programów partnerskich, strony www w działaniach marketingowych i promocyjnych.

Jaka jest popularność webinarów marketingowych na rynku amerykańskim?

Z badań wynika, że 7% firm organizowało webinary mające na celu pozyskanie leadów
co najmniej raz w miesiącu, 22% – zorganizowało od 7 do 12 webinarów rocznie, ale
z drugiej strony 52% marketingowców nie organizowało ich wcale.

W 2012 roku 41% marketerów planuje zorganizować od 1 do 6 webinarów, a 9% co najmniej raz w miesiącu.

W porównaniu do 2011 oznacza to wzrost! Blisko 25% małych i średnich firm chce dodać webinar do swoich działań marketingowych w 2012 roku.

webinar - wykres 2

Liczba osób zapisujących się na webinar a uczestniczących?

To ważne pytanie, które często zadają mi klienci. A więc, jak to wygląda w USA?

84% marketerów biznesowych wskazało, że przeciętnie rejestruje się na ich webinar 50
i mniej osób
. Tylko 11% przyznało, że liczba osób rejestrujących się wynosi 100 i więcej.

Firmy szacują, że tylko około 50% rejestrujących się osób rzeczywiście uczestniczy
w webinarze.

webinar - wykres3

Dlaczego firmy inwestują w webinaria?

  • Spotkania online są elastyczne – pomagają małym firmom osiągnąć wiele marketingowych celów. Najpopularniejszymi przyczynami organizowania webinarów jest edukacja potencjalnych i obecnych klientów. Pozostałe widoczne są na wykresie poniżej.

webinar - wykres

  • Webinaria pomagają zaoszczędzić znaczną ilość czasu na podróże i koszty, z którymi należy się liczyć organizując szkolenia i targi. Przedsiębiorstwa oszacowały, że udało im się zaoszczędzić średnio 47.692 dolarów w ciągu roku rezygnując z organizacji spotkań bezpośrednich (targów, szkoleń) i inwestując w spotkania online.

Całe badanie możesz ściągnąć z tej strony.