Webinary w marketingu w USA – wyniki badania

W 2012 roku firmy Quantum LeapMarketing i Citrix przeprowadziły badanie internetowe wśród osób odpowiedzialnych bezpośrednio lub pośrednio za marketing w firmach. Badanie dotyczyło wykorzystywanych narzędzi marketingowych, ale nacisk położono na… read more →