Elearning w przedsiębiorstwach – badanie i trendy z rynku niemieckiego i wesołych świąt!

Co roku na moim blogu prezentuję wyniki badania dotyczącego kierunków rozwoju szkoleń stacjonarnych i e-learningu prowadzonego w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) przez instytut MMB Learning Delphi.

Ponieważ ta jesień była dla mnie bardzo pracowita, to aby tradycji stało się zadość, post z wynikami badania pojawia się wraz z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi oraz zdrowia i realizacji marzeń w 2014 roku.

wesolych_swiat_2013

To już ósme z rzędu badanie przeprowadzono w 2. kwartale 2013 a głównym pytaniem, na które starali się odpowiedzieć eksperci (73 osoby) było „Jak w 2016 roku będzie wyglądał rynek szkoleń w przedsiębiorstwach„?

Główna forma szkoleń w 2016 roku w przedsiębiorstwach to … ?

Eksperci zapytani o główną formę szkoleń w przedsiębiorstwach w 2016 rok odpowiedzieli jednogłośnie blended learning (rozumiany jako mix ze szkoleń stacjonarnych i elearningu). Ten rodzaj szkoleń od lat jest na pierwszym miejscu listy.

Jednak nieustannie do góry pną się szkolenia w wirtualnych pokojach. Eksperci uplasowali je na drugimi miejscu – aż 88% respondentów opowiedziało się za tą formą nauczania. W 2012 roku zostały uplasowane na 3. miejscu (74% ekspertów uznało w 2012 r. wirtualne klasy za ważną formę szkoleń).

W 2013 roku trzecie miejsce eksperci przyznali nauczaniu mobilnemu. Zaskakujący jest spadek aż na czwarte miejsce szkoleń typu „web-based training”, czyli tradycyjnych e-learningowych szkoleń opartych na przewijanych ekranach oraz ćwiczeniach.

elearning w firmach

Grafika 1: Główne formy szkoleń w 2016 roku w opinii ekspertów z rynków niemieckojęzycznych.

 

elearning w firmach

Grafika 2: Główne formy szkoleń wg ekspertów – wyniki z poprzednich lat

Jakie formy szkoleń będą dla branży e-learningowej sukcesem komercyjnym?

Już drugi rok z rzędu na pierwszym miejscu znalazły się szkolenia mobilne – na smartfony i tablety. Prognozuje to 85% ekspertów. Szkolenia typu „Web-based training” oraz „Blended Learning” znalazły się odpowiednio na 2 i 3 miejscu (78 i 77%). Szkolenia w wirtualnych pokojach znalazły się na 4. pozycji (71%).

Trzy najważniejsze trendy na rynku szkoleń w 2016 roku to …

trendy w edukacji

Grafika 3: Najważniejsze trendy w elearningu w 2016 roku

Także drugi rok z rzędu eksperci pierwszeństwo przyznali szkoleniom mobilnym. Tu muszę jednak zaznaczyć, że w 2013 roku „tylko” 65% ekspertów tak twierdzi. To duże ostudzenie nastrojów w stosunku do tej formy nauczania w porównaniu z 2012 rokiem, kiedy to aż 84% ekspertów było zdania, że nauczanie mobilne to najważniejszy trend w szkoleniach.

Drugi pod względem istotności trend, to nauczanie społecznościowe (29%) z podobną ilością wskazań jak w 2012 roku.

Na trzecim miejscu nowy trend – MOOC, czyli Massive Open Online Courses – forma szkolenia znana ze świata akademickiego. Wyparł on notowany na trzecim miejscu w 2012 roku micro learning / pigułki wiedzy.

Ekspertom zostały także przedstawione różne scenariusze rozwoju szkoleń w przedsiębiorstwach. Trzy, z którymi największa ilość ekspertów się zgodziła to:

wykorzystanie w e-learningu usług SaaS, czyli Software as a Service, czyli tzw. chmury zamiast szkoleń udostępnianych na własnych serwerach (tak prognozuje 83% ekspertów).

wirtualne klasy do prowadzenia webinarów i warsztatów online, które posiadają dużo narzędzi ułatwiających pracę online (np. biała tablica, itp.), przyczynią się do rozwoju zdecentralizowanych synchronicznych szkoleń (tak prognozuje 71% ekspertów).

– nastąpi rozwój systemów towarzyszących uczącym się, które zmierzą postęp procesu nauczania oraz zaproponują kolejne kroki edukacyjne (tak prognozuje 66% ekspertów).

Mobile learning, a konkretnie co?

Eksperci zostali poproszeni o ocenę scenariuszy rozwoju nauczania mobilnego. Jakie trendy w tym obszarze szkoleń prognozują?

W zasadzie wszyscy są zgodni, że szkolenia mobilne odnoszące sukces na rynku, to takie, które nie będą adaptacją szkoleń typu Web-based training. Będą specjalnie produkowane z myślą o urządzaniach mobilnych, czyli smartfonach i tabletach (89% ekspertów tak twierdzi). Autorzy raportu opierają się na widocznych już sukcesach rynkowych dostawców apek szkoleniowych, którzy są nowymi graczami na tym rynku i nie mają nic wspólnego z tradycyjnymi firmami oferującymi e-learning. Inny argument to oczywiście mała wielkość ekranu, na którym odbywa się nauka.

Drugi najpopularniejszy scenariusz (62% ekspertów wypowiedziało się pozytywnie o tym trendzie) to dostępność apek szkoleniowych w ramach platform e-learningowych (typu LMS), które umożliwiają np. komunikację między uczestnikami szkoleń.

40% ekspertów twierdzi, że uczący się będą w stanie zaakceptować reklamę wyświetlaną w aplikacjach mobilnych o charakterze szkoleniowym a także 40% twierdzi, że uczący się będą w stanie zaakceptować cenę do 10 Euro za zakup jednej aplikacji szkoleniowej.

Cały raport do pobrania jest w języku niemieckim.