E-learning w firmach. Co mówi badanie polskiego rynku z 2012 r.?

Niedawno ukazało się kolejne badanie nt. polskiego rynku e-learningu. Fundacja Obserwatorium Zarządzania (FOZ) przeprowadziła badanie – w lipcu i w sierpniu 2012 roku – którego celem było sprawdzenie jak polscy pracodawcy wykorzystują nowe technologie w szkoleniach. Raport opublikowano w listopadzie 2012.

Kto wziął udział w badaniu nt. wykorzystania e-learningu w firmach?

W badaniu metodą CAWI (ankieta internetowa) wzięło udział 161 respondentów, którzy w swoich firmach podejmują decyzje w kwestii wyboru tematyki i formy szkoleń.

Większość respondentów to właściciele firm – 30% – lub specjaliści ds. szkoleń  – 23%. Są wśród nich też managerowie, dyrektorzy ds. HR, trenerzy, członkowie zarządu oraz inni specjaliści i pracownicy związani głównie ze szkoleniami i HR.

Na wstępie – podsumowanie

Na pewno dobrze się dzieje, że powstają raporty z rynku polskiego nt. wykorzystania e-learningu w szkoleniach. Warto tu przypomnieć bardzo dobry raport też z 2012 przygotowany przez XY Learning Team.

Na raport FOZ-u patrzyłam przez swoją „mapę świata”. Wyniki zaprezentowane są w podziale na wielkość przedsiębiorstw. A że sama reprezentuję małe przedsiębiorstwo, to porównywałam się i swoje wewnętrzne działania szkoleniowe, do wyników z raportu.

Na marginesie przypominam – mikroprzedsiębiorstwo – mniej niż 10 zatrudnionych, małe przedsiębiorstwo – do 50 osób zatrudnionych.

Z pewnym niedowierzaniem oglądałam wykres pokazujący, że mikroprzedsiębiorstwa wykorzystują dziś gry i symulacje wspierane komputerowo (tu chyba w wersji raportu, którą posiadam jest błąd gdyż raz jest mowa o 13% a raz 37% w wypadku mikroprzedsiębiorstw). Hmmm …  szczególnie dziwi to wśród mikro firm. Zastanawiam się kogo i z czego szkolą przez gry i symulacje wpierane komputerowo?

W dalszej części postu umieszczam pełną tabelę z danymi nt. wykorzystania e-learningu w 2012 roku. Sami oceńcie.

Ponieważ w badaniu wrzucono do jednego worka firmy o kompletnie różnej skali działania, to uważam że na wyniki zbiorcze należy patrzeć z przymrużeniem oka.

Również po odpowiedziach reprezentantów mikro i małych firm widać, że chyba niektórzy trochę fantazjowali przy odpowiedziach. Nawet 28% mikro firm, które twierdzą, że wykorzystują narzędzia społecznościowe i Web 2.0 jest dla mnie wynikiem mocno przesadzonym. Szczególnie, że sama w ramach projektu FOZ-u dot. szkoleń z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 miałam okazję przeszkolić w tym temacie ok. 150 osób i wiem z jakim poziomem wiedzy i umiejętności uczestnicy zaczynali nasze szkolenia.

Niestety nie mamy w raporcie informacji, jak ankiety były weryfikowane pod kątem wiarygodności. W tym tygodniu rozmawiałam z przedstawicielem pewnej bardzo znanej firmy z obszaru badań rynkowych (wyspecjalizowanej w badania rynku motoryzacyjnego). Twierdził, że w czasie weryfikacji ankiet odrzucają ok. 20% zebranego materiału, gdyż jest niewiarygodny.

Podsumowując uważam, że fajnie, gdy ukazują się różne raporty, ALE byłoby lepiej gdyby polski rynek dorobił się metodyki badania rynku e-learningu z prawdziwego zdarzenia.

Ile jest miejsca na e-learning w polskich firmach? – niektóre wnioski z badania

Zdecydowana większość firm w 2012 stosowała tradycyjne metody szkoleń: warsztat – 87%, wykład – 71%, inne – 52%. Jeśli chodzi o e-learning66% zadeklarowało jego wykorzystanie w swoich firmach.
Najczęściej stosowane były:

 • webinary (37%)
 • nagrania audio/wideo(32%).

Najrzadziej zaś:

 • światy wirtualne (6%)
 • gry i symulacje (15%).

Wg autorów raportu tendencja dotycząca szkoleń tradycyjnych ma się utrzymać w 2013 roku (warsztat – 86%, wykład – 70% i inne – 59%).

Planowany jest wzrost  wykorzystania e-learningu do 77%. Utrzymuje się wysokie zainteresowanie webinarami – ponad połowa ankietowanych firm zamierza je stosować.  Zaraz za nimi plasują się nagrania audio/wideo. Podobnie jak w poprzednim roku najmniej popularne będą światy wirtualne, choć tutaj również notuje się lekki wzrost zainteresowania, do 11%.

W jakich formach szkoleń uczestnicy badania dostrzegają największy potencjał i możliwości?

Wyniki jasno pokazują, że nadal szkolenia tradycyjne wiodą prym. Na drugim miejscu plasują się gry i symulacje wspierane komputerowo (!). Zawsze mnie ta pozycja dziwi, bo w sumie mało kogo stać na prawdziwe gry szkoleniowe i symulacje. Czy na pewno respondencji mają na myśli to samo co autorzy ankiety?

FOZ badanie metody szkolen

Wielkość firmy, a rodzaj szkolenia

Interesujący jest rozkład poszczególnych form szkoleń w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstwa. Z gier i symulacji korzystają przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Firmy mikro korzystają głównie z materiałów audio/wideo (37%), webinarów (41%), kursów na CD (28%) i narzędzi Web 2.0 (28%). Szczegółowy rozkład znajdziesz w tabeli poniżej.

Rodzaje e-learningu w 2012 przedsiębiorstwo mikro przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo duże
gry i symulacje wspierane komputerowo 13% 18% 9% 20%
gry i symulacje wspierane komputerowo 37% 18% 30% 37%
narzędzia społecznościowe/Web 2.0 28% 24% 12% 15%
szkolenia internetowe w czasie rzeczywistym (webinary) 41% 27% 45% 34%
szkolenia multimedialne na CD/DVD itp.
(bez dostępu do internetu)
28% 12% 18% 12%
szkolenia multimedialne na platformie LMS 17% 21% 36% 24%
szkolenia multimedialne na platformie LMS 15% 6% 30% 15%
światy wirtualne 4% 9% 6% 5%
inne formy szkoleń e-learningowych 22% 12% 36% 34%
Stosowanie e-learningu (ogółem) 72% 48% 73% 66%

 

Jaki nakład finansowy na szkolenia firmy przewidziały na bieżący rok?

Jedynie 34% respondentów planuje zwiększyć budżet na szkolenia.

FOZ badanie budzet

Główne zalety i wady szkoleń online, na jakie wskazywali uczestnicy badania

Zalety e-learningu

 • Niższe koszta
 • Uczenie się w dowolnym miejscu i czasie
 • Wygoda dla pracownika
 • Oszczędność czasu

Wady e-learningu

 • Brak interakcji z prowadzącym i uczestnikami
 • Problem dyscypliny, motywacji oraz zaangażowania uczestników
 • Niska skuteczność

Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie mamy dostęp do specjalistycznych programów (które opisuje na łamach swojego bloga) sądzę, że zarówno nawiązanie kontaktu z uczestnikami, a także ich motywowanie są jak najbardziej możliwe. A skuteczność? Tutaj pole do popisu ma przede wszystkim trener online, bo to on odpowiada za przekazanie wiedzy w taki sposób, aby uczestnicy mogli ją wykorzystać potem w pracy.

Zainteresowało Cię badanie? Pobierz pełną wersję.