Webinary, transmisje online, studio greenscreen Warszawa Słowniczek o webinarach, webcastach, wirtualnych zespołach I Webcomm

Słowniczek

Hasła zw. z webinarami i warsztatami online

baza wiedzy o webinarach

Słownik webinarowych pojęć

Odszukaj nieznane Ci wyrażenie w naszym słowniku online – kliknij pierwszą literę szukanego hasła. Do góry
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W X Y Z

A

Adobe Connect 8 – oprogramowanie do warsztatów online i webinarów

Adobe Connect Now – „młodszy brat” Adobe Connect 8, czyli uproszona wersja tego programu przystosowania głównie do spotkań online

Ankieta – narzędzie w wirtualnym pokoju służące do zbadania opinii uczestników webinaru czy też innej formy szkolenia

Asynchroniczne szkolenia e-learningowe – szkolenia odbywające się online takie, gdzie trener komunikuje się z uczestnikami asynchronicznie, czyli np. za pomocą forum (uczestnik zadaje pytanie trenerowi i po jakimś czasie otrzymuje od niego odpowiedź)

Do góry

C

Cisco – właściciel marki Webex, pod którą oferowane są programy do spotkań i szkoleń online, a także webinarów

Citrix – dostawca oprogramowania do webinarów i spotkań online m.in. GoToMeeting i GoToWebinar

ClickMeeting / ClickWebinar – oprogramowanie do webinarów i spotkań online polskiego producenta firmy Implix

Do góry

D

Dzielenie aplikacji – funkcja umożliwiająca uczestnikowi wejście na komputer trenera i wykonanie określonych operacji na otwartym przez trenera oprogramowaniu (np. wykonanie jakiegoś działania w excelu)

Dzielenie ekranu – zwana także dzieleniem pulpitu, funkcja umożliwiająca uczestnikowi oglądanie ekranu komputera trenera (wszystkich okien, które trener udostępni, nie tylko okna programu do webinarów)

Do góry

G

GoToMeeting, GoToTraiinng, GoToWebinar – programy firmy Citrix do prowadzenia webinarów i spotkań online

Do góry

I

Implix – dostawca oprogramowania ClickMeeting i ClickWebinar

Do góry

N

Netviewer – program do prowadzenia webinarów i warsztatów online. Obecnie należy do firmy Citrix a marka Netviewer pomału znika z rynku.

Do góry

S

Spotkania online – spotkania wewnątrzfirmowe lub z Klientami odbywające się w wirtualnym pokoju

Spreed – program do prowadzenia webinarów i warsztatów online

Synchroniczne szkolenia e-learningowe – szkolenia odbywające się online w czasie rzeczywistym, tj. trener spotyka się za pomocą specjalnego oprogramowania z uczestnikami w tzw. wirtualnym pokoju o określonej godzinie i określonego dnia

Do góry

T

Tablica interaktywna – patrz Whiteboard

Transmisja online – także webconferencja – transmisja do internetu odbywającej się w tradycyjnej sali (na której siedzą uczestnicy) konferencji, spotkania lub szkolenia

Do góry

W

Warsztat online – szkolenie odbywające się przez internet. Trener w czasie rzeczywistym prowadzi takie szkolenie a celem jest przekazanie i przećwiczenie pewnych treści, w małych grupach, pozwalających na dużą interaktywność (ćwiczenia, rozmowa na żywo, a nie tylko za pomocą chatu, testy, ankiety, współdzielenie ekranu).

Web 2.0 – aplikacje internetowe pozwalające na: dzielenie się informacją pomiędzy uczestnikami internetu, tworzenie contentu przez internautów, współpracę internautów tworzących często ad hoc grupy zainteresowań.

Webex – oprogramowanie do spotkań online i webinarów. Pod tą marką oferowane są Webex Meeting Center, Webex Training Center, Webex Event Center.

Webinar – szkolenie lub spotkanie o charakterze marketingowym odbywające się przez TYLKO internet. Trener w czasie rzeczywistym prowadzi takie szkolenie, a celem jest przekazanie pewnych treści, w małych bądź dużych grupach – z ograniczoną interaktywnością (głównie chat, ankieta).

Webcast – (za Rogerem Courvillem) w chwili obecnej zatarła się różnica między między webcastem a webinarem (pierwotnie oznaczał on technologię przesyłu przez internet) i webinar używany jest zamiennie z webcastem.

Whiteboard – tablica interaktywna, jedno z narzędzi interakcji w programach do webinarów. Pozwala trenerowi oraz uczestnikom pisać i rysować na wspólnym wirtualnym flipcharcie. Na niektóre można także wklejać zdjęcia.

Wirtualny pokój – przestrzeń, w której spotykają się uczestnicy spotkania / szkolenia z prowadzącym / trenerem, a która dostępna jest dzięki programom do spotkań online i webinarów

Do góry

Z

Zoom Meeting – oprogramowanie do spotkań online i wideokonferencji

Do góry

Back to Top